What We Do

01

1 hour training to customers on driving techniques

02

Free test ride by showroom to the customer

03

Home service facility for difficult situation

4

Home delivery

05

Online booking

06

Online payment

Why Agriking Tractor

सबै ट्रयाक्टर भन्दा कम तेल खाने र बढी तान भएको ट्याक्टर हो
Kirloskar Engine भएको
२० गियर ( १६ अगाडि र ४ पछाडि)
पहाड तराई जहाँ चलाए पनि उपयुक्त छ
पहाड तराई जता चलाएपनि मुख नउठाउने
एक्सल टुट्ने समस्या कहिले पनि नहुने
दिनभरी Tractor चलाएपनि ड्राइभरलाई थकान महसुस नहुने
JCB को बकेट अगाडि पछाडि जडान गरी JCB को काम गर्न मिल्ने
पछाडिको दुबै चक्कामा अलग -अलग गियर भएको
तेलमा डुबेको Break

Our Customer Say

I have been to this place and its awesome. Must visit.
Rabin Jaiswal
Customer
Best place to have the best value of used car
Anu Jaiswal
Customer
Working Hours
Our Location
Contact Details

Phone: 9813904624 / 031-560355 Email: tvs.kanchanpur@gmail.com